SP global Navi

คำกล่าวทักทาย

บริษัทเราได้ก่อตั้งมาราว160 ปี(ประมาณปี คศ.1830) ตั้งแต่ช่วงสมัยเท็มโป ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายโยชิโซ อินาบะ โดยเริ่มจากการผลิตและจำหน่ายปลาแห้งคะสึโอะบุชิ โดยปลาที่ใช้ในการผลิต หลังจากจับได้จะถูกนำมาขึ้นที่ท่าเรือยาอิสึ จังหวัดชิสึโอะกะ เส้นทางของปลาแห้งคะสึโอะบุชิได้เริ่มการตลาดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นหรือโคชูและได้ขยายทางการค้าออกไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ในช่วงปลายของสมัยเท็มโปจนถึงสมัยเมจิช่วงต้น อินาบะยังมีการทำธุรกิจส่งออกส้มไปยังประเทศแคนาดา

ในปี คศ.1936 รุ่นที่สองของอินาบะ คือนายสะคุทะโระ อินาบะ ได้ก่อตั้งโรงงานอาหารกระป๋องที่เมืองยูอิ ใช้ชื่อว่า โรงงานผลิตปลากระป๋องอินาบะ มีคนงานราว 300 คน และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี คศ.1948 บริษัทได้ก่อตั้งใหม่อีกครั้งภายใต้ชื่อ บริษัท อาหารอินาบะ (จำกัด) ในปี คศ.1971 เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาผลิตและออกวางจำหน่ายแบรนด์ปลาทูน่า ไลท์ อินาบะ (Inaba light tuna) ซึ่งใช้ปลาเนื้อขาว (yellow fin) ซึ่งเป็นเนื้อปลาชั้นดี ผสมกับปลาเนื้อแดง (Skipjacks) และผลการตรวจสินค้าของจากกรมสัตว์น้ำ พบว่าไม่มีสารและการดัดแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์อินาบะ

“ปลาทูน่า ไลท์ อินาบะ” นอกจากจะได้รับความสนใจ เนื่องจากใช้ปลาทูน่าเนื้อขาวเป็นวัตถุดิบแล้ว ระบบการบรรจุที่ใช้บรรจุเนื้อปลาเป็นชิ้นๆ หรือแบบเฟลกยังใช้ระบบบรรจุความเร็วสูง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นระบบการผลิตอาหารกระป๋องที่สามารถผลิตได้จำนวนมากในแต่ละครั้งของประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันตลาดของปลาทูน่ากระป๋องส่วนใหญ่ประมาณสิบล้านราย ใช้ปลาทูน่าเนื้อขาวเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า ปลาทูน่า ไลท์ อินาบะ มีความสามารถในการขับเคลื่อนตลาดอาหารปลากระป๋องในประเทศญี่ปุ่น

และในเวลาเดียวกันตั้งแต่ในปี คศ.1958 มีการเปิดตัวอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยในช่วงนั้นมีการส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นในช่วงระยะ 20 ปี ประมาณปี คศ. 1989 “แบรนด์เชาว์ (CIAO)” ซึ่งเป็นอาหารสัตว์เกรดพรีเมี่ยม ได้ถือกำเนิดขึ้นและได้ทำการส่งออกไปที่ประเทศอิตาลี ต่อมาในปี คศ.1997 ได้ก่อตั้งบริษัท อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงอินาบะ (จำกัด) ขึ้นเพื่อขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตว์อย่างเต็มตัว เกือบครึ่งศตวรรษของความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน การผลิตและการจำหน่ายของสินค้าคุณภาพกว่า 300 รายการ รวมทั้งอาหารสุนัข ภายใต้ “แบรนด์อินาบะ (Inaba)” ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดมา ในฐานะบริษัทผู้ผลิตแบรนด์เกรดพรีเมี่ยมที่เป็นที่รักและไว้วางใจจากลูกค้า .

ในอนาคตทางบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา ไลท์ ทูน่า (light tuna) สำหรับสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณท์ใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ในด้านของเทคนิคการผลิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 60 ปี ตั้งแต่เราเริ่มผลิต เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ตลาดโลก
ขอให้ทุกท่านไว้วางใจและเชื่อใจในผลิตภัณฑ์อินาบะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมอย่างสูง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินาบะ จำกัด
นายอะสึฮิโระ อินาบะ