SP global Navi

ประวัติของบริษัท

บริษัท อาหารอินาบะได้เริ่มผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในปีคศ. 1958 ตั้งแต่เริ่มการผลิตเรามีแนวคิดในการผลิตผลิตภัณท์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงโดยได้คัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน

1958 เริ่มผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง(ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา) 1958 1958
1973 เริ่มส่งออกอาหารกระป๋องสำหรับแมว“Petreet”ไปประเทศอิตาลี 1973
1989 ตั้งแผนกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง(เชาว์) 1989
1990 ออกวางจำหน่าย สินค้า“CIAO Whitey Series” 1990
1993 ขยายตลาดอาหารสำหรับสุนัข 1993
1997 ตั้งบริษัท(จำกัด) อินาบะ อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง  
2000 ออกวางจำหน่าย(อาหารว่างของแมว)รุ่น” เชาว์ ปลาย่าง” “CIAO baked bonito” 2000
2004 ก่อตั้งบริษัทอาหาร อินาบะ ชินเต๋า จำกัด 2004
2009 ก่อตั้งบริษัทอาหาร อินาบะ ฟูด ประเทศไทย จำกัด